Materiały do olimpiad.

2Ta Sieci teleinformatyczne 2023_2024

4Tb Konfiguracja i eksploatacja sieci rozległych 2023_2024

4Tb Konfiguracja i Eksploatacja Urządzeń Teleinformatycznych 2023_2024

4Ta Konfiguracja i Eksploatacja Urządzeń Teleinformatycznych 2023_2024

4Tb Sieci Rozległe 2023_2024

1T Sieci Teleinformatyczne 2023_2024

4Ta Konfiguracja i eksploatacja sieci rozległych.